Joanna Jankowska-Siwek
NOTARIUSZ

Maciej Siwek
NOTARIUSZ

KANCELARIA NOTARIALNA

Jako kancelaria notarialna powierzone nam obowiązki wypełniamy zgodnie z prawem i sumieniem, dochowując tajemnicy państwowej i zawodowej, w postępowaniu swym kierujemy się zasadami godności, honoru i uczciwości.

Akty i dokumenty sporządzone przez naszą kancelarię są zrozumiałe i przejrzyste. Przy dokonywaniu czynności notarialnych czuwamy nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których czynność ta może powodować skutki prawne.

Podczas dokonywania czynności notarialnych udzielamy stronom niezbędnych wyjaśnień co do wykonywanych czynnności. Nasza kancelaria może sprostować protokołem niedokładności, błędy pisarskie, rachunkowe lub inne oczywiste omyłki.

Telefony kontaktowe:

58 322-32-22

693 313 553


Kancelaria czynna:

poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 9:00 – 16:00

wtorek: 10:00 – 18:00

Po wcześniejszym uzgodnieniu z notariuszem, istnieje również możliwość dokonania czynności notarialnej w innym terminie.

Czynności notarialne

Zgodnie z ustawą z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie notariusz dokonuje następujących czynności:

 1. sporządza akty notarialne;
 2. sporządza akty poświadczenia dziedziczenia;
 3. podejmuje czynności dotyczące europejskiego poświadczenia spadkowego;
 4. podejmuje czynności związane z zarządem sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej;
 5. sporządza poświadczenia;
 6. spisuje protokoły;
 7. sporządza protesty weksli i czeków;
 8. przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
 9. sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów;
 10. sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów;
 11. sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

Dokumenty niezbędne do dokonania czynności notarialnej wraz z danymi stron oraz podstawowymi informacjami, dotyczącymi samej czynności, powinny być dostarczone do Kancelarii przed ustalonym z notariuszem terminem dokonania czynności notarialnej.

Lokalizacja

Kancelaria znajduje się w Gdańsku przy ulicy Piekarniczej 12 B obok Sądu Rejonowego Gdańsk Północ, na wysokości hipermarketu Carrefour.

Kancelaria mieści się w budynku tuż obok bramy sądu od frontu znajduje się Autopartner od tyłu kancelaria notarialna (wjazd i wejście zarówno od frontu jak i od tyłu).

PARKING:

 • posiadamy własny bezpłatny parking.

Jak dojechać

Skontaktuj się z nami!


Dane kontaktowe:

Kancelaria Notarialna Joanna Jankowska-Siwek & Maciej Siwek

ul. Piekarnicza 12B
80-126 Gdańsk Piecki Migowo (Morena)
maciej.siwek@gdin.pl
58 322-32-22
693 313 553
nr rachunku bankowego: 73 1160 2202 0000 00008991 8587, prowadzony przez Millenium Bank S.A.


Kancelaria czynna:

poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 9:00 – 16:00

wtorek: 10:00 – 18:00

Po wcześniejszym uzgodnieniu z notariuszem, istnieje również możliwość dokonania czynności notarialnej w innym terminie.

Formularz kontaktowy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (znane jako RODO) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1). Podanie danych jest dobrowolne. Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo dostępu do moich danych, możliwość ich poprawiania i żądania zaprzestania ich przetwarzania.
Administratorem Państwa danych osobowych jest Kancelaria Notarialna Joanna Jankowska-Siwek & Maciej Siwek, prowadząca Kancelarię Notarialną w Gdańsku, przy ul. Piekarniczej 12b. Dane przesłane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.